Прапор району

Положення про прапор Самбірського району

1. Прапор Самбірського району є символом, що відображає історію й традиції району.
2. Прапор Самбірського району: зелене прямокутне полотнище, зі співвідношенням сторін 2:3, яке складається з п’яти горизонтальних смуг – зеленої, білої, синьої, білої і зеленої (співвідношення їх ширин – 5:1:3:1:5), у центрі – жовтий олень, що стрибає; у верхньому куті на відстані 1/8 ширини прапора (чи 1/12 його довжини) від древка зображена жовта бойківська розетка (діаметром в 1/4 ширини прапора).
3. Еталонний зразок прапора району зберігається в кабінеті голови районної ради.
4. Прапор району піднімається:
4.1.На будинку, де проходить сесія районної ради, у сесійній залі на весь період сесій;
4.2.На будинку районної ради, райдержадміністрації – постійно.
5. Прапор району може підніматися на будинках органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, закладів, організацій, підприємств Самбірського району в дні державних і місцевих свят, прийомі офіційних делегацій, на спортивних змаганнях. Зображення прапора Самбірського району може бути використане при виготовленні друкованої та рекламно-сувенірної продукції.
6. Використання зображення прапора, згідно п. 5 цього Положення, здійснюється за умови отримання дозволу, який видається головою районної ради. Дозвіл або письмова відмова із зазначенням її причини видається протягом одного місяця з моменту подання заяви. Термін дії дозволу І рік. Після закінчення терміну дії необхідно отримати дозвіл на наступний період.
У дозволі визначається комерційна або некомерційна мета використання зображення прапора. У разі визначення мети як комерційної, заявник зобов’язується сплачувати збір за його використання у розмірі, визначеному місцевою радою за місцем юридичної адреси заявника.
Дозвіл видається на один або декілька видів продукції (робіт, послуг). Збір за право використання прапора Самбірського району справляється з повного обсягу продукції (робіт, послуг) зазначеного виду.
7. Прапор району при одночасному піднятті з державним прапором України не повинен перевершувати його за параметрами.