Герб району

Положення про герб та Великий Герб Самбірського району

1. Герб – це символ, офіційна емблема району, в якому відображаються його історія, особливості та традиції.
Самбірщина є одним із найдавніших історичних регіонів на Львівщині. Через територію району протікає річка Дністер. З археологічних досліджень відомо, що в цій місцевості існували поселення людей у доісторичні часи, однак перша друкована згадка датується 1241 роком, у рік заснування міста Самбора. Історичні джерела свідчать, що від 933 року, коли київський князь Володимир Великий відвоював землі Прикарпаття і приєднав їх до Київської Русі, до 1349 року, коли після отруєння галицького князя Юрія ІІ, Прикарпаття загарбали поляки, володарями цих земель були українські князі Володимир Великий, Володимир Із`яславович, Володимирко Володарович, Ярослав Осьмомисл, Роман Мстиславович, Данило Романович, Лев І Данилович, Юрій І Львович, Андрій і Лев ІІ, Юрій ІІІ Тройденович та боярин Дмитро Детько. Династії польських королів та магнатів володіли Самбірщиною від 1349 року до 1772 року. З 1972 до 1918 року землі Самбірщини перебували під австрійським пануванням. Внаслідок листопадового зриву з 1 листопада 1918 року до окупації польськими військами 17 травня 1919 року Самбірщина перебувала у віданні уряду ЗУНР. А з 26 вересня 1939 року в результаті пакту Рібентропа – Молотова, Галичину разом з землями Самбірщини зайняла Червона армія. Німецька окупація земель тривала від 1941 року до 1944 року, а згодом 54 роки під більшовицькою. На Самбірщини у с.Кульчицях народився відомий гетьман війська запоріжського Петро – Конашевич Сагайдачний. У липні 1944 року на лісничівці біля с.Сприня Самбірського району було утворено Українську Головну Визвольну Раду на чолі з Кирилом Осьмаком
Олень є представником місцевої фауни, він також у відмінній поставі фігурує на гербі міста Самбора. У великому гербі золотий лев засвідчує приналежність району до Львівщини. Синя смуга символізує Дністер, що протікає по території району і ділить його на дві частини. Зелений колір означає багаті природні ресурси Прикарпаття. Золота бойківська розетка вказує, що південна частина району належить до Бойківщини, а також підкреслює значення Самбірщини для цієї етнографічної зони.
Щит увінчує стилізована золота територіальна корона, що вказує на належність герба саме району та характеризує його рослинність (зубці корони вирішені у формі листків дерев) Символи району відображають природні особливості, історичну і сучасну символіку краю, вказують на його адміністративний статус.
2. Герб Самбірського району: у зеленому полі синя балка зі срібними облямівками, у центрі – золотий олень, що стрибає, над ним справа (геральдично, тобто – вліво від глядача) – золота бойківська розетка.
Великий герб Самбірського району: щит з гербом району підтримують з обох боків два золоті леви з червоними язиками; щит увінчано золотою територіальною короною, під щитом йде синя стрічка зі золотим написом “Самбірський район”.
Пропорції щита герба – висота та ширина 5:4 у умовних частинах, радіус заокругленої нижньої частини рівний ½ ширині щита.
3. Еталонний зразок герба та Великого герба знаходиться у Самбірській районній раді.
4. Герб району може використовуватися у різних випадках.
5. Великий герб району може:
 розміщуватись на будинках та в приміщеннях районної ради, райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування;
 зображатися на бланках ділових паперів районної ради, райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування.
6. Великий герб району може розташовуватися на архітектурних спорудах й використовуватися в святкових оформленнях, при виготовленні друкованої та рекламно-сувенірної продукції, зображатися на бланках ділових паперів підприємств, закладів, організацій.
7. Використання зображення Великого герба, згідно п. 5 цього Положення, здійснюється за умови отримання дозволу, який видається головою районної ради. Дозвіл або письмова відмова із зазначенням її причини видається протягом одного місяця з моменту подання заяви. Термін дії дозволу 1 рік. Після закінчення терміну дії необхідно отримати дозвіл на наступний період.
У дозволі визначається комерційна або некомерційна мета використання зображення Великого герба. У разі визначення мети як комерційної, заявник зобов’язується сплачувати збір за його використання у розмірі, визначеному місцевою радою за місцем юридичної адреси заявника.
Дозвіл видається на один або декілька видів продукції (робіт, послуг). Збір за право використання Великого герба Самбірського району справляється з повного обсягу продукції (робіт, послуг) зазначеного виду.