ЯКА СУМА ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ НАЙМАНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВКЛЮЧАЄТЬСЯ ДО СКЛАДУ ВИТРАТ ФОП НА ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ?