ВИДИ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ВЧИНЕННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ