СЕСІЮ РАЙОННОЇ РАДИ ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ «ПРО ДЕЛЕГУВАННЯ ЧЛЕНІВ ДО СКЛАДУ ГОСПІТАЛЬНОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОГО ГОСПІТАЛЬНОГО ОКРУГУ».