Положення районної ради

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ САМБІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Про забезпечення виконання Закону України«Про доступ до публічної інформації».

       На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  керуючись ст. 19, ст. 143 Конституції України, ст. 55 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:1.        Затвердити  Порядок подання та розгляду запиту на публічну інформацію (додається).2.         Функції із забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації районної ради покласти на загальний відділ (М. Балишин), організаційний відділ                (Л. Лях), відділ земельних та економічних питань (С. Башак), головного бухгалтера (Л. Тепла), юридичний сектор (П. Воробець).3.         Виконання обов’язків щодо реєстрації запитів на інформацію, ведення книги запитів на публічну інформацію (надалі – інформацію), а також забезпечення допомоги щодо оформлення запитів на інформацію особам, які з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні властивості) не можуть подати письмовий запит, при цьому обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надання копії запиту особі, яка його подала, а також забезпечення доступу до інформації розпорядника, а саме рішень районної ради, президії, розпоряджень голови районної ради, номенклатури справ, декларації про доходи посадових осіб місцевого самоврядування Самбірської районної ради, документів, пов’язаних з кадровою роботою та іншої інформації, яка зберігається в загальному відділі Самбірської районної ради  та підготовку відповідної письмової відповіді покласти на начальника загального відділу Самбірської районної ради, у випадку відсутності, на посадову особу, яка виконує дані обов’язки відповідно до розпорядження голови районної ради.4.        Виконання обов’язків щодо забезпечення доступу до інформації розпорядника, а саме проектів рішень Самбірської районної ради, з питань віднесених до компетенції організаційного відділу, матеріалів по реабілітації та іншої інформації, яка зберігається в організаційному відділі Самбірської районної ради  та підготовку відповідної письмової відповіді покласти на начальника організаційного відділу, у випадку відсутності, на посадову особу, яка виконує дані обов’язки відповідно до розпорядження голови районної ради.5.        Виконання обов’язків щодо забезпечення доступу до інформації розпорядника, а саме документів з питань фінансово-господарської діяльності Самбірської районної ради, та підготовку відповідної письмової відповіді – покласти на головного бухгалтера Самбірської районної ради, у випадку відсутності, на посадову особу, яка виконує дані обов’язки відповідно до розпорядження голови районної ради.6.        Виконання обов’язків щодо забезпечення доступу до інформації розпорядника, а саме проектів рішень Самбірської районної ради, з питань віднесених до компетенції відділу земельних та економічних питань, рішень та протоколів земельної комісії, комісії про створення фермерських господарств та іншої інформації, яка зберігається в відділі земельних та економічних питань, та підготовку відповідної письмової відповіді – покласти на начальника відділу земельних та економічних питань Самбірської районної ради, у випадку відсутності, на посадову особу, яка виконує дані обов’язки відповідно до розпорядження голови районної ради.7.        Виконання обов’язків щодо доступу до інформації розпорядника, а саме проектів рішень Самбірської районної ради  з питань, віднесених до компетенції юридичного сектору та іншої інформації, яка зберігається в юридичному секторі і підготовку відповідної письмової відповіді – покласти на завідувача юридичним сектором Самбірської районної ради, у випадку відсутності, на посадову особу, яка виконує дані обов’язки відповідно до розпорядження голови районної ради.8.        Начальнику загального відділу Марії Балишин, начальнику організаційного відділу Любомирі Лях, начальнику відділу земельних та економічних питань Степану Башаку, головному бухгалтеру Любові Теплій, завідувачу юридичним сектором Петру Воробцю привести у відповідність до покладених функцій Положення про свої структурні підрозділи та посадові інструкції працівників.9.        Загальному відділу районної ради створити систему обліку документів (з можливістю надання доступу), що знаходяться у районній раді та містять публічну інформацію та забезпечити обов’язкову реєстрацію у цій системі зазначених вище документів10.   Оприлюднення на веб-сайті Самбірської районної ради  публічної інформації, що є в розпорядника і зазначеної в ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», покласти на радника з питань зв’язків з територіальними громадами і адміністративними органами та радника з питань роботи із зверненнями громадян, після отримання ними відповідних документів.9.1. Інформація розпорядника для оприлюднення подається після її реєстрації в загальному відділі в системі обліку документів, які оформлені відповідальними особами, на яких покладені функції із забезпечення доступу запитувачів до публічної інформації районної ради. 11.    Юридичному сектору:11.1. Організувати інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».11.2. Довести порядок доступу та форму запиту на інформацію до громадськості через засоби масової інформації.11.3. Надавати відповідну правову допомогу у підготовці та наданні інформації.12.   Для ознайомлення з інформацією запитувачам надаються приміщення відділів районної ради, де зберігається запитувана інформація.13.   Визначити розмір фактичних витрат на виготовлення копій та друк документів обсягом більш як 10 сторінок, після встановлення їх граничних норм Кабінетом Міністрів України.14.   Загальний контроль та координацію роботи щодо забезпечення доступу до інформації розпорядника покласти на керуючого справами Самбірської районної ради  Михайла Павлючика.15.   Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

Голова районної ради                                                               Геннадій Дейниченко

 


 

 

 

 

Завізували:

 

 

Завідувач юридичного сектору                                                            П. Воробець

 

 

Начальник загального відділу                                                              М. Балишин

 

 

Начальник організаційного відділу                                                    Л. Лях

 

 

Начальник відділу земельних

та економічних питань                                                                            С. Башак

 

 

Головний бухгалтер                                                                                Л. Тепла

 

 

Керуючий справами районної ради                                                    М.Павлючик

 

 

Заступник голови районної ради                                                         В. Кімак

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

Самбірської районної ради

від «___» ________. № ____

 

 

 

Порядок

подання та розгляду запиту на публічну інформацію

 

  1. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

 

  1. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

 

  1. Запит на публічну інформацію опрацьовується в визначені Законом строки, але за процедурою, передбаченою Інструкцією з діловодства.

 

  1. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім’я та по батькові (найменування), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо (форма запиту додається).

 

  1. Розпорядник інформації надає відповідь на запит інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

 

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’ятьох робочих днів з дня отримання запиту.

  1. Інформація на запит надається безкоштовно.

 

У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, відшкодування буде визначено після встановлення його граничних норм Кабінетом Міністрів України.

 

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

  1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника або суду.

 

  1. Запит на інформацію можна подати:

8.1. В письмовій формі на поштову адресу: 81400, Львівська обл., м. Самбір, вул. Мазепи, 8, Самбірська районна рада.

8.2. В усній формі           –          за телефоном (03236) 6-00-03.

8.3. Факсом           –          (03236) 6-00-03.

8.4. Електронною поштою        – sambir_rada@ukr.net (з поміткою “Запит публічної інформації”).

 

  1. Усі запити на публічну інформацію, які надходять до районної ради реєструються, обліковуються та оперативно обробляються загальним відділом районної ради. Облік запитів на публічну інформацію ведеться окремо.

 

  1. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, імені особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації») не розглядаються.

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами районної ради                                                М. Павлючик