ПДВ ПРИ ДОВГОСТРОКОВОМУ КОНТРАКТІ МІЖ БЮДЖЕТНИМИ УСТАНОВАМИ