Оподаткування відсотків, нарахованих банком на залишок коштів на зарплатній картці