Нульова ставка податку на прибуток: визначаємо критерій щодо розміру доходу та заробітної плати