На сесії затверджено питання оргнізаційного характеру