ЯКІ ГАРАНТІЇ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОДАВСТВОМ З МЕТОЮ ОДНОРАЗОВОГО (СПЕЦІАЛЬНОГО) ДОБРОВІЛЬНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ