Про закріплення майна на праві оперативного управління за СТОК «Прикарпаття»